Üld- ja ostutingimused

LEPING JA VASTUTUS

Käesolevad Tingimused on siduvaks lepinguks Teie kui Tordiabi.ee internetilehe ning sellel pakutavate toodete tellija ja Emerinto OÜ, reg.kood 14309876, Aardla 25a, Tartu 50110, edaspidi nimetatud Tordiabi.ee vahel kaupade tarnimiseks käesoleva internetilehekülje kaudu. Kasutades antud internetilehekülge, nõustute Te käesolevate Tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe kaudu või sellega seoses.

Tordiabi.ee poolt tehtavad pakkumised ning toodete ja teenuste kirjeldused ei ole käsitletavad lepinguna ning ei allu käesolevatele Tingimustele. Tootepiltidel on illustreeriv tähendus.

TOODETE TARNIMINE EESTIS

 • Kõik Teie tellitud tooted saadetakse sihtkohta, mille Te olete määranud tellimuse vormistamisel, kasutades Teie poolt valitud tarneviisi.
 • Tarne hinnaarvestus toimub automaatselt ja selle lõpphind tuuakse arve peal eraldi välja.
 • Kaubad toimetab müüja märgitud aadressile üle Eesti hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale ettemaksu arve laekumist.
 • Tordiabi.ee ei vastuta kauba kättetoimetamise eest juhul, kui Teie märgitud aadress tellimuse vormistumisel on vale.
 • Tordiabi.ee võib täielikult oma äranägemise järgi Teie tellimustest keelduda ilma igasuguse selgituseta.

HINNAINFO

 • Hinnad e-poes sisaldavad käibemaksu.
 • Postikulu on märgitud eraldi.
 • Tordiabi.ee e-poe valuuta on euro.
 • Tordiabi.ee e-poes müüdavate kaupade eest on võimalik tasuda pangaülekandega (Tartus kauba käest-kätte üleandmisel ka sularahas).
 • Tordiabi.ee ei ole vastutav ükskõik milliste muude maksude või tollilõivude eest, mida teie suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus teile.
  Tordiabi.ee jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on Tordiabi.ee poolt kinnitatud kuid veel täitmata.
  Ostuhind tasutakse Tordiabi.ee’le ettemaksuna pangalingi- või pangaülekandemaksena.

TAGASTAMISÕIGUS

 1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest, välja arvatud punktis 2. ja 3. toodud juhtudel.
 2. Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.
 3. Tulenevalt VÕS § 53 lõike 4 punktidest ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus muuhulgas:- sellisele tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;- sellise suletud pakendis toote üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.- millele on ette nähtud spetsiifilised või soovituslikud hoiustamistingimused.
 4. Lepingust taganemiseks esitab Klient kauba Tagastamisavalduse. Tagastamisavaldust on Kliendil võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@tordiabi.ee või saates e-kirja Müüja veebilehelt. Peale avalduse läbi vaatamist Müüja poolt, teatatakse kliendile tagastusaadress.
 5. Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda Kliendilt hüvitist toote väärtuse vähenemise eest.
 6. Tagastatavad tooted tuleb saata Müüjale viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Klient.
 7. Juhul, kui Klient on lepingust taganenud, tooted Müüjale tagastanud ning tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktides 2. ja 3. toodut), tagastab Müüja Kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Kliendile samale arvelduskontole, kust laekus raha tellimuse eest.
 8. Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

Kui kaup on purunenud või kaup on olulis(t)e kahjustus(t)ega, mis polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatav ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup on vale, palume Tordiabi.ee’d sellest koheselt teavitada aadressil info@tordiabi.ee.

TURVALISUS

Tordiabi.ee kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh teie poolt edastatud krediitkaartide informatsiooni. Samuti kasutab Tordiabi.ee kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga Tordiabi.ee tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest, mis on vajalikud juurdepääsuks teenuse või ükskõik millise selle osa kasutamiseks. Iga teie parooli kasutamist tõlgendatakse kui teie poolt sisestatut ning te olete vastutav kõigi selle parooli alt tehtavate tegevuste eest.

KAUPADE KÄTTESAADAVUS

Tordiabi.ee jätab endale õiguse etteteatamata ning ilma igasuguse põhjuseta peatada, muuta või vahetada veebikeskkonnas müügil olevate kaupade nimistut.

MUUD TINGIMUSED

Mitte miski nendes Tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele mingit kasu või õigust rakendada käesoleva Lepingu tingimusi. Käesolevad Tingimused moodustavad täieliku lepingu teie ja Tordiabi.ee vahel ning asendavad igasuguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid või teisi avaldusi. Tordiabi.ee jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja igal ajal lisada või muuta käesolevaid Tingimusi ilma ette teatamata (see ei kehti kinnitatud tellimustele, mis on veel täitmata). Käesolevad Tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses. Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud.

Kui teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@tordiabi.ee.